Przedszkole Miejskie
im. Kubusia Puchatka
w Karlinie

Żłobek Miejski
w Karlinie

Ponowne uruchomienie Przedszkola i Żłobka

Drodzy Rodzice!

Przedszkole i Żłobek Miejski w Karlinie wznawia swoją działalność od dnia 25 maja 2020 r.

Opieką zostaną objęte dzieci rodziców pracujących, którzy nie mają możliwości zapewnienia dzieciom opieki we własnym zakresie. Będziemy realizować swoje zadania spełniając zalecenia GIS. Jesteśmy gotowi do prowadzenia zajęć opiekuńczo – wychowawczych zgodnie z nowymi wytycznymi. Informujmy również, iż nadal będziemy opracowywać dla naszych wychowanków materiały w systemie zdalnego nauczania.

Opracowana została nowa procedura przyprowadzania i odbierania dzieci oraz Regulamin działalności w czasie epidemii w oparciu o rekomendacje i wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego. Z dokumentami zostali zapoznani Rodzice deklarujący powrót dziecka do placówek.
Zamontowane zostały pojemniki z płynem do dezynfekcji rąk, nauczycieli i opiekunów zaopatrzono w środki ochrony osobistej: maseczki, przyłbice, rękawice jednorazowe, środki do dezynfekcji.
W widocznych miejscach zawieszone są informacje z instrukcją prawidłowego mycia rąk, sposobem zakładania i zdejmowania rękawiczek oraz maseczek.
Zmiany będą czekać na maluchy już od progu. Rodzice nie będą mogli wejść do środka budynków. Dzieci odbierane będą od rodziców przy wejściu do budynku po zmierzeniu temperatury ciała. Oczywiście przyjmowane będą wyłącznie dzieci zdrowe, bez jakichkolwiek objawów chorobowych. Pracownik placówki zapewni opiekę dzieciom w czasie rozbierania
i ubierania się dzieci w szatni. Następnie po umyciu rąk w łazience zaprowadzi dziecko do wyznaczonej i stałej dla każdego wychowanka sali. W salach w których będą przebywać dzieci usunięto przedmioty trudne do dezynfekcji, stoliki porozstawiano na bezpieczną odległość.
Wszystkie działania jakie podjęliśmy są konieczne, aby zabezpieczyć maluchom bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w czasie epidemii.

Accessibility Toolbar