Przedszkole Miejskie
im. Kubusia Puchatka
w Karlinie

Żłobek Miejski
w Karlinie

Wykaz dzieci przyjętych do przedszkola na rok szkolny 2020/2021

Szczegółowy przydział do grup i nauczycieli zostanie przekazany Państwu w sierpniu.

Accessibility Toolbar