Przedszkole Miejskie
im. Kubusia Puchatka
w Karlinie

Żłobek Miejski
w Karlinie

Święto Flagi i Święto Konstytucji w Żłobku i Przedszkolu

Początek maja to tradycyjnie okres uroczystości upamiętniających najważniejsze wydarzenia i symbole, które zapisały się w historii Państwa Polskiego. W tym roku było inaczej ze względu na panującą epidemię.
W ramach zdalnej edukacji nasze przedszkolaki i żłobkowicze w tygodniu poprzedzającym święta majowe wzięły udział w licznych działaniach pod hasłem „Polska, moja ojczyzna”. Zaproponowane przez wychowawców grup różnorodne zadania rozbudzały w dzieciach poczucie tożsamości narodowej, szacunek do symboli narodowych, a także do języka ojczystego. Przedszkolaki wysłuchały legendy o trzech braciach „Lechu, Czechu i Rusie”, nauczyły się wiersza patriotycznego Władysława Bełzy znanego pod tytułem „Katechizm młodego Polaka”, zatańczyły poleczkę. Po całym tygodniu zajęć poświęconych poznawaniu naszych symboli narodowych i najważniejszych miejsc w Polsce, przedszkolaki samodzielnie wykonały z bibuły flagi Polski, gdyż 2-go maja obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.

Accessibility Toolbar