Przedszkole Miejskie
im. Kubusia Puchatka
w Karlinie

Żłobek Miejski
w Karlinie

Żłobek Miejski- Statut

Drodzy Rodzice, informujemy o zmianie brzmienia Statutu Żłobka Miejskiego w Karlinie w szczególności: „Rozdział 4.
Zasady ustalania opłat za pobyt i wyżywienie w przypadku nieobecności dziecka w Żłobku”. Prosimy o zapoznanie się ze zmianami zawartymi w dokumencie.

Accessibility Toolbar