Przedszkole Miejskie
im. Kubusia Puchatka
w Karlinie

Żłobek Miejski
w Karlinie

Konkurs fotograficzny pt. Moje ferie w obiektywie

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie pod hasłem „Moje ferie w obiektywnie” organizowanego przez Zachodniopomorski Inspektoriat Sanitarny w Szczecinie.

Konkurs zorganizowany jest w ramach akcji Bezpieczne Ferie 2022 i skierowany do dzieci w wieku: 5-8 lat zamieszkujących na terenie województwa zachodniopomorskiego. Celem głównym konkursu jest wzmocnienie świadomości uczestników konkursu w zakresie kształtowania własnego zdrowia w kontekście aktywności fizycznej.

Zadanie konkursowe polega na zrobieniu zdjęcia przedstawiającego aktywny i bezpieczny wypoczynek podczas ferii zimowych, a następnie przesłaniu jej wraz z wypełnionymi formularzami, stanowiącymi załączniki do niniejszego regulaminu drogą elektroniczną na adres konkurs@wsse.szczecin.pl, w terminie do dnia 28 lutego 2022 r.

Accessibility Toolbar