Przedszkole Miejskie
im. Kubusia Puchatka
w Karlinie

Żłobek Miejski
w Karlinie

Drodzy Rodzice

Przypominamy o obowiązku odbijania kart rejestrujących pobyt dziecka w przedszkolu.

Brak odbicia karty bez zgłoszenia tego faktu nauczycielom skutkuje naliczeniem pełnych opłat za pobyt i posiłek dzienny.

Accessibility Toolbar