Przedszkole Miejskie
im. Kubusia Puchatka
w Karlinie

Żłobek Miejski
w Karlinie

Przypominamy Rodzicom…

Przypominamy, iż Rodzice dzieci zakwalifikowanych do Przedszkola Miejskiego w Karlinie, na rok szkolny 2023/2024 są zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do Przedszkola w terminie do 28.04.2023r.

Brak potwierdzenia skutkuje nieprzyjęciem dziecka do placówki.

Accessibility Toolbar