Przedszkole Miejskie
im. Kubusia Puchatka
w Karlinie

Żłobek Miejski
w Karlinie

Wykaz dzieci zakwalifikowanych do Przedszkola na rok szkolny 2023/2024

Informujemy, iż wykaz dzieci zakwalifikowanych do Przedszkola został podany do publicznej wiadomości – lista na drzwiach wejściowych.

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do Przedszkola są zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do Przedszkola w terminie do 28 kwietnia 2023r.

Potwierdzenie można przekazać osobiście, telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

Accessibility Toolbar