Przedszkole Miejskie
im. Kubusia Puchatka
w Karlinie

Żłobek Miejski
w Karlinie

Zmiana numeru kont bankowych Przedszkola i Żłobka

Od 1 czerwca 2023 r. następuje zmiana numeru kont bankowych Przedszkola i Żłobka.

Opłat należy dokonywać na poniższe numery rachunków bankowych

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W KARLINIE -opłaty na numer rachunku:   34 8562 0007 0026 4200 2000 0020

ŻŁOBEK MIEJSKI W KARLINIE – opłaty na numer rachunku: 25 8562 0007 0022 3619 2000 0010

Accessibility Toolbar