Przedszkole Miejskie
im. Kubusia Puchatka
w Karlinie

Żłobek Miejski
w Karlinie

Wykaz zakwalifikowanych do Żłobka

Wykaz dzieci zakwalifikowanych do Żłobka Miejskiego  w Karlinie

na rok 2023 /2024 został podany do publicznej wiadomości –

 na drzwiach wejściowych do budynku żłobka.

Aby dziecko zostało przyjęte do Żłobka, Rodzice dzieci zakwalifikowanych, muszą potwierdzić wolę przyjęcia dziecka do placówki w terminie do 28 czerwca 2023r.

(można osobiście, telefonicznie: 94 307 06 00 lub e-mailem: przedszkole.karlino@gmail.com)

Accessibility Toolbar