Przedszkole Miejskie
im. Kubusia Puchatka
w Karlinie

Żłobek Miejski
w Karlinie

Lista dzieci przyjętych do Żłobka

Informujemy, iż wykaz dzieci przyjętych do Żłobka Miejskiego w Karlinie

na rok 2023 /2024 został podany do publicznej wiadomości 30 czerwca .

Lista znajduje się na drzwiach wejściowych do budynku żłobka.

Z Rodzicami przyjętych dzieci opiekunowie będą kontaktować się telefonicznie w okresie lipiec -sierpień.

Accessibility Toolbar