Przedszkole Miejskie
im. Kubusia Puchatka
w Karlinie

Żłobek Miejski
w Karlinie

Opłaty

Opłaty za przedszkole

Listy opłat z tytułu korzystania z usług Przedszkola są umieszczane do 5 dnia każdego miesiąca na tablicach informacyjnych dla rodziców

Rodzice /Opiekunowie są zobowiązani do TERMINOWEGO UISZCZANIA OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z USŁUG PRZEDSZKOLA do 15 dnia każdego miesiąca. W przypadku zalegania z opłatami będzie wszczynane postępowanie windykacyjne.

Opłaty za wyżywienie – dziennie 6 zł. (100%)

I śniadanie + obiad – 4,50 zł dziennie  (80%)

Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego odbywa się w godzinach 7.30 -12.30,

jest to czas bezpłatny dla wszystkich dzieci korzystających z usług przedszkola, pozostałe godziny płatne w wysokości 1 zł. za każdą rozpoczęta godzinę pobytu dziecka w przedszkolu – dzieci od 2,5 lat do lat 5.

Za dzieci 6 letnie Rodzice nie ponoszą opłat za tzw. godziny płatne, za dzieci 6 letnie rodzice pokrywają wyłącznie koszty wyżywienia.

Prowadzone są bezpłatne zajęcia języka angielskiego dla wszystkich grup wiekowych.

OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z USŁUG PRZEDSZKOLA MOŻNA DOKONAĆ W KASIE ZAKŁADU OŚWIATY, UL. SZYMANOWSKIEGO 17   (3 PIĘTRO)  LUB   PRZELEWEM NA KONTO:

76 1020 2821 0000 1902 0119 4422

Opłaty za żłobek

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Karlinie nr XIX/180/12 z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie ustalania opłat i częściowych zwolnień z opłat za pobyt dziecka w żłobku §2.1. informujemy, iż opłata za korzystanie z usług Żłobka Miejskiego od 1 stycznia 2021r.  wynosi 280,00zł miesięcznie.

6,75 zł. – za  wyżywienie dzienne

Płatność za żłobek do 10 -go każdego miesiąca. Wpłat można dokonać w kasie Zakładu Oświaty ul. Szymanowskiego 17, (III piętro)lub na rachunek usługodawcy:

37 1020 2821 0000 1202 0119 4497