Przedszkole Miejskie
im. Kubusia Puchatka
w Karlinie

Żłobek Miejski
w Karlinie

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Procedura organizowania pomocy psych. -ped.