Przedszkole Miejskie
im. Kubusia Puchatka
w Karlinie

Żłobek Miejski
w Karlinie

Zajęcia projektowe

Zajęcia poznawczo – naukowe

Zgłębiamy wiedzę o świecie oraz procesach zachodzących w przyrodzie

Zajęcia rytmiczno – taneczne

Kształtujemy umiejętności rytmicznego poruszania się przy muzyce oraz wrażliwość słuchową

Zajęcia z kodowania i programowania

Uczymy logicznego myślenia, zadaniowego podejścia do stawianych problemów oraz poszukiwania różnych rozwiązań przy użyciu nowoczesnych technologii.

Rehabilitacja ruchowa

Podejmujemy działania mające na celu przywrócenie pełnej sprawności fizycznej

Zajęcia matematyczno – techniczne

Kształtujemy kompetencje matematyczne, logiczne, analityczne myślenie.

Zajęcia wczesnego wspomagania

Stymulowanie rozwoju psychoruchowego, poznawczego i emocjonalnego dziecka.

Zajęcia rozwijające kompetencje językowe

Usprawniamy pracę narządów artykulacyjnych poprzez gimnastykę buzi i języka.

Zajęcia terapeutyczne indywidualne

Zajęcia z dziećmi polegają na poprawie koncentracji uwagi oraz doskonaleniu motoryki małej i dużej.

Accessibility Toolbar