Przedszkole Miejskie
im. Kubusia Puchatka
w Karlinie

Żłobek Miejski
w Karlinie

Pszczółki

Wiersz do nauki w styczniu:

Jestem sobie mała wnusia

Dziewczynki
Jestem sobie mała wnusia, hop sa sa,
Kocham Babcię i Dziadziusia, hop sa sa

Mam dwie rączki bardzo sprytne, hop sa sa,
Nożyczkami kwiatka wytnę, hop sa sa

Chłopcy
Jestem sobie mały wnusio hop sa sa,
Ciesz się Babciu i Dziadziusiu ha ha ha

Mam bębenek z pałeczkami, hop sa sa,
Dla nich bębnię godzinami bam bam bam.
Razem
A czasami, gdy chcą tego, hop sa sa,
Zaśpiewamy coś ładnego la la la.

Piosenka do nauki w styczniu:

„Babciu, droga babciu”
Babciu, droga babciu powiedz mi
Czy potrafisz zrobić to co my
My tupiemy tup-tup-tup
Teraz babciu ty to zrób.

Babciu, droga babciu powiedz mi
Czy potrafisz zrobić to co my
My klaszczemy raz, dwa, trzy,
Teraz babciu zrób to ty.

Babciu, droga babciu powiedz mi
Czy potrafisz zrobić to co my
My skaczemy raz, dwa, trzy,
Teraz babciu podskocz ty.

Babciu, droga babciu powiedz mi
Czy potrafisz zrobić to co my
My całuski damy ci
Teraz babciu daj nam ty.