Przedszkole Miejskie
im. Kubusia Puchatka
w Karlinie

Żłobek Miejski
w Karlinie

Nasz dzień w przedszkolu

Szczegółową organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia. Uwzględnia on zasady ochrony zdrowia i higieny pracy, oczekiwania rodziców oraz jest dostosowany do założeń programowych. Ramowy rozkład dnia ułożony jest zgodnie z zaleceniami Podstawy Programowej.

Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową oraz dopuszczone do użytku  programy wychowania przedszkolnego.

Na realizację podstawy programowej przeznacza się nie mniej niż 5 godzin dziennie.

Ramowy rozkład dnia dzieci starszych
6.30–7.30Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.
7.30–8.00Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę). Indywidualna pomoc wspomagająca rozwój dziecka. Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci.
8.00–8.15Ćwiczenia poranne.
8.15–8.30Przygotowanie do śniadania.
8.30–9.00Śniadanie.
9.00–10.30Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą.
9.00-9.30
9.30-10.00
Religia -6 latki
każdy wtorek i czwartek miesiąca
10.30–11.15Spacery, zabawy dowolne na świeżym powietrzu (np. w ogrodzie, na boisku, w parku) bądź gry i zabawy swobodne w sali; ćwiczenia gimnastyczne.
11.15–11.30Przygotowanie do obiadu.
11.30–12.00Obiad.
12.00–12.15Odpoczynek, ćwiczenia relaksacyjne.
12.15–13.15Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalanie poznanych wierszy i piosenek. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej (ewentualnie czytanie fragmentów książek). Zabawy dowolne w sali lub na placu przedszkolnym.
13.15–13.30Przygotowanie do podwieczorku.
13.30–13.45Podwieczorek.
13.45–16.30Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości i potrzeb.Zajęcia dodatkowe dla dzieci o szczególnych zainteresowaniach, przejawiających różnorodne uzdolnienia. Ewentualne zajęcia rewalidacyjne dla dzieci z niepełnosprawnościami.
Ramowy rozkład dnia dzieci młodszych
6.30–7.30Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.
7.30–8.15Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę). Indywidualna pomoc wspomagająca rozwój dziecka. Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Zabawa ruchowa.
8.15–8.30Przygotowanie do śniadania.
8.30–9.00Śniadanie.
9.00-9.20Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą.
9.20-11.15Spacery, zabawy dowolne na placu przedszkolnym, zabawy ruchowe. Gry i zabawy swobodne i ruchowe w sali.
11.15–11.30Przygotowanie do obiadu.
11.30–12.00Obiad.
12.00–13.30Leżakowanie. Ćwiczenia relaksacyjne, bajko terapia, muzykoterapia
13.30–14.00Przygotowanie do podwieczorku.
14.00–14.15Podwieczorek.
14.15–16.30Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej (ewentualnie czytanie fragmentów książek). Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci. Zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci, przejawiających różnorodne uzdolnienia. Ewentualne zajęcia rewalidacyjne dla dzieci z niepełnosprawnościami.

Accessibility Toolbar