Obrazek dekoracyjny

Przedszkole Miejskie
im. Kubusia Puchatka
w Karlinie

Żłobek Miejski
w Karlinie

Żłobek Miejski- Statut

Drodzy Rodzice, informujemy o zmianie brzmienia Statutu Żłobka Miejskiego w Karlinie w szczególności: „Rozdział 4.Zasady ustalania opłat za pobyt i wyżywienie w przypadku nieobecności dziecka w Żłobku”. Prosimy o zapoznanie się ze zmianami zawartymi w dokumencie.

Statut-Żłobka-aktualizacja-2021r.

Wykaz dzieci przyjętych do Żłobka

Drodzy Rodzice, lista dzieci przyjętych do Żłobka Miejskiego w Karlinie na rok szkolny 2021/2022 została umieszczona na drzwiach Żłobka.

Opiekunowie będą kontaktować się z Państwem telefonicznie w celu ustalenia terminów spotkań.